Tuesday, August 09, 2011

DALIL KAJIAN


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DALIL KAJIAN

Berikut adalah dalil-dalil kepada kajian yang telah saya lakukan terhadap Al-Qur'an, terutamanya Al-Fatihah. Semoga anda renungkan betul-betul maksud ayat-ayat ini dan saya berdoa semoga ada antara anda pula akan mendapat hidayah untuk mengkaji Al-Qur'an sebagaimana yang dikehendakiNya di bidang yang dikehendakiNya:

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (iaitu) Al Qur’an yang serupa lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya. Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tiada seorang pun pemberi petunjuk baginya”.
Surah Az Zumar 39:23

“Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung”.
Surah Al Hijr 15:86-87

“Dialah yang telah menentukan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, dan menetapkan tempat-tempat kedudukan bulan sehingga kamu bisa mempelajari bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan kesemuanya ini melainkan untuk tujuan yang serius. Dan menjadikan tanda-tandaNya jelas bagi orang-orang yang mengerti”.
Surah Yunus 10:5

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.
Surah Yaasin 36:36

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.
Surah Az Zariyat 51:49

“Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmuNya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”.
Surah Al Jin 72:28

“Tiadakah mereka memperhatikan Al-Qur’an? Kalau sekiranya Al-Qur’an itu dari sisi selain Allah, nescaya mereka peroleh di dalamnya perselisihan yang banyak”.
Surah An-Nisa’ 4:82

  “Kalau Kami jadikan peringatan itu Qur’an dalam bahasa Ajam (bukan Arab), nescaya mereka berkata: Mengapakah tidak diuraikan ayat-ayatnya? Adakah (patut) Qur’an dalam bahasa Ajam sedang Nabi bangsa Arab? Katakanlah: Dia (Qur’an ini) untuk orang-orang yang beriman jadi petunjuk dan menyembuhkan (penyakit dalam hati). Dan orang-orang yang tidak beriman, dalam telinganya ada berat (pekak) dan Qur’an ini buta (gelap) bagi mereka. (Seolah-olah) mereka dipanggil dari tempat yang jauh”.
Surah Fussilat 41:44

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.
Surah Ad Dukhan 44:38-39

“Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur’an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran”.
Surah Ad Dukhan 44:58

“Sebuah Qur’an yang Kami turunkan bercerai-cerai supaya kamu bacakan kepada manusia dengan beransur-ansur”.
Surah Al Israak 17:106

“Berkata orang kafir: Mengapa Al Qur’an tidak diturunkan kepada Muhammad secara sekaligus? Begitulah keadaannya, supaya Kami menetapkan hati engkau (wahai Muhammad) dengan Qur’an itu, dan ia Kami bacakan kepadamu dengan bacaan yang baik. Tiada mereka bawakan kepadamu suatu perumpamaan, melainkan Kami bawakan pula kepadamu kebenaran dan keterangan yang sebaik-baiknya”.
Surah Al Furqaan 25: 32-33

“Alif Lam Ra. Inilah Kitab (Qur’an) yang amat rapi ayat-ayatnya kemudian diterangkan (diuraikan) dari sisi (Tuhan) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”.
Surah Hud 11:1-2

“Qaaf. Demi Qur’an yang sangat mulia. (Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir: Ini adalah sesuatu yang amat ajaib”.
Surah Qaaf 50:1-2

“Bumi Kami bentangkan dan Kami tegakkan gunung-gunung di atasnya, dan Kami tumbuhkan di atasnya tiap sesuatu (tumbuhan) dengan ukuran (timbangan)”.
Surah Al Hijr 15:19

“Tidak ada sesuatu, melainkan di sisi Kami perbendaharaannya dan tiada Kami turunkan, melainkan sekadar yang ditentukan”.
Surah Al Hijr 15:21

“Segala sesuatu telah Kami ciptakan berdasarkan ukurannya yang tetap”.
Surah Al Qamar 54:49

“Yang kepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaanNya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya”.
Surah Al Furqaan 25:2

“Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaanNya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk”.
Surah Al-A’la 87:1-3

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat derhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu”.
Surah Al Infithar 82:6-8

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) karya Allah yang telah menyusun segala sesuatu dengan sempurna; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Surah An Naml 27:88

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah”.
Surah Al Mulk 67:3-4

“(Dan ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.
Surah An Nahl 16:89

“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur’an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”.
Surah Al Israak 17:88

“Tidaklah mungkin Al-Qur’an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al-Qur’an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. Atau (patutkah) mereka mengatakan: “Muhammad membuat-buatnya”. Katakanlah: “(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar”.
Surah Yunus 10:37-38

“Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal”.
Surah Al Fajr 89:1-5

Semoga Allah SWT merahmati kita semua.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

No comments:

Post a Comment